Kyl
Kyl

H - Arbetsområde: +2 till +10
M - Arbetsområde: -5 till +5
L - Arbetsområde: -15 till -25


OBSERVERA! Kontrollera alltid effekter och data i Rivacolds beräkningsprogram.

Kyl

Kyl