Kondensorplattor DX
Kondensorplattor DX

Kan kompletteras med värderksyddshuv för montage i utsatt miljö, exempelvis utomhus.

Kondensorplattor DX

Kondensorplattor DX