Luftkylda DX utan huv
Luftkylda DX utan huv

Kan kompletteras med värderksyddshuv för montage i utsatt miljö, exempelvis utomhus

Väderskyddshuvar

Luftkylda DX utan huv

Luftkylda DX utan huv