Reparationssatser
Reparationssatser

Inspection kits — dessa innehåller alla packningar och aluminiumringar som tillhör ventilen
Repair kits — dessa innehåller inspection-kitet plus en komplett glandersats
Overhaul kits — dessa inehåller alla delar för renovering av ventilen

Reparationssatser

Reparationssatser