På grund av den svenska kronans fortsatta försvagning mot främst USD och EUR samt ökade material- och tillverkningskostnader från ett flertal av våra leverantörer tvingas vi höja våra priser fr.o.m 1 januari 2020