Igångkörningsprotokoll

Här kan du ladda ner igångkörningsprotokoll

Igångkörningsprotokoll för Kyl-, Frys- Och Vätskekylaggregat

Igångkörningsprotokoll för Luft-Luft Värmepumpar

Igångkörningsprotokoll för Luft-Vatten Värmepumpar

 

OBS! SENAST TVÅ (2) VECKOR EFTER IGÅNGKÖRNING SKALL DETTA PROTOKOLL
FYLLAS I OCH SÄNDAS TILL REFRICO AB, DATAVÄGEN 55, 436 32 ASKIM FÖR DEN
2-ÅRIGA REKLAMATIONSRÄTTEN SKALL GÄLLA.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Leveransvillkor

Här kan du ladda ner våra leveransvillkor

Allmäna leveransbestämmelser NL 09

Leveransvillkor KYLA-12

Leveransvillkor Refrico-17

Försäkring för 10-års garanti (ABT)

Leveransanmärkning

 

 

Garantiblanketter

Här kan du ladda ner våra garantiblanketter

Fujitsu Luft-Luft Värmepumpar Garantiblankett