ADAP-KOOL REGULATOR - AK-PC 782A - 080Z0192 Expandera

ADAP-KOOL REGULATOR - AK-PC 782A - 080Z0192

3200034

Ny

AK-PC 782A är en komplett regleringsenhet för kapacitetsreglering av kompressorer och kondensorer i ett transkritiskt CO2-boostersystem med en parallellkompressor.

Mer

Logga in för att se pris

AK-PC 782A är en komplett regleringsenhet för kapacitetsreglering av kompressorer och kondensorer i ett transkritiskt CO2-boostersystem med en parallellkompressor. Regulatorn hanterar olja, värmeåtervinning och CO2-gastryck. Utöver effektreglering kan regulatorn sända driftrelaterade signaler till andra regulatorer, t.ex. framtvingad stängning av expansionsventiler, larmsignaler och larmmeddelanden.

Regulatorns huvudfunktion är att styra kompressorer och kondensatorer så att driften alltid optimeras. Både sugtryck och kondenseringstryck styrs av signaler från trycktransmittrar. Kapacitetsreglering måste utföras med sugtryck P0. (P0-signalen för den parallella kompressorn kommer från trycktransmittern på receivern.)

Egenskaper

• Effektreglering av upp till 8 kompressorer fördelade mellan MT och IT
• Effektreglering av upp till 4 kompressorer på LT
• Upp till 3 avlastare för varje kompressor
• Reglering av oljeavskiljare och oljesamlare
• Varvtalsreglering av en eller två kompressorer i varje grupp
• Upp till 6 säkerhetsingångar för varje kompressor
• Alternativ för effektbegränsning för att minimera förbrukningstoppar
• Om kompressorn inte startar kan signaler överföras till andra regulatorer för att stänga de elektroniska expansionsventilerna
• Styra vätskeinsprutningen i sugledningen
• Säkerhetsövervakning av högt tryck/lågt tryck/utsläppstemperatur
• Effektreglering av upp till 8 fläktar
• Variabel referens för utetemperatur
• Värmeåtervinningsfunktion
• Reglering av CO2-gaskylare och behållare
• Reglering av ejektor: HP, LE (vätska)
• Säkerhetsövervakning av fläktar
• Status för utgångar och ingångar visas med lysdioder på framsidan
• Larmsignaler kan hanteras via datakommunikation
• Larm visas med text så att det är lätt att se orsaken till larmet
• Plus några separata funktioner som är helt oberoende av regleringen, som larm, termostat, tryck- och PI-regleringsfunktioner.